Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.086.05.50

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.086.05.50. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Poprawiono błędy pojawiające się przy imporcie sprawozdania Rb-28s gdy nie zdefiniowano w nim szczegółowości oraz gdy XML zawiera uwagi
2. Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie uruchomienia kreatora ‚Pobierz plan z planu finansowego’ w sprawozdaniu Rb-28s gdy plany finansowe nie istnieją
3. Poprawiono sortowanie pozycji w grupie raportów Rb-28S
4. Na poziomie RIO złagodzono sprawdzanie zapewniające spójność układów w obrębie tego roku dla projektów i uchwał w zakresie szczegółowości planów finansowych.

Zmiany zasad sporządzania sprawozdania Rb-28S w systemie BeSTi@ i SJO BeSTi@ (obowiązujące od sprawozdań za styczeń 2019 r.)

W związku ze zmianą zasad prowadzenia planów finansowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych i w konsekwencji zasad sporządzania sprawozdania Rb-28S – wynikających z rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r:
a) zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. 2018 poz. 1394),
b) zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2018 poz. 1395),
c) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2018 poz. 1393)
– zmieniły się zasady przygotowania i sporządzania sprawozdań jednostkowych i zbiorczych Rb-28S w systemie BeSTi@ i SJO BeSTi@.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją:

Zmiany-zasad-sporzadzania-sprawozdania-Rb28s.pdf

 

Wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.086.00.50

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.086.00.50. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Poprawiono literówki w sprawozdaniach finansowych B-Jedn, F-Zzf, F-Rzs
2. Dodano obsługę sprawozdania ‚Informacja dodatkowa F-Inf’. Na formatce tego sprawozdania istnieje możliwość wczytania pliku PDF (do 50MB) zawierającego szczegóły tego sprawozdania i później jego pobranie
3. Formatkę sprawozdania Rb-28s dostosowano do najnowszego rozporządzenia (od 2019). W nagłówku sprawozdania dodano pole wyboru szczegółowości (wg paragrafów/wg grup). Aby edycja pozycji tego sprawozdania była możliwa konieczne jest wybranie jednej z tych opcji. W pozycjach dodano kolumnę ‚Grupa’. W kolumnie tej dostępny jest słownik ‚Grupa paragrafów (z rozporządzenia)’
4. Wydruki sprawozdania Rb-28s dostosowano do najnowszego rozporządzenia (od 2019)
5. Do sprawozdania Rb-28s dodano nowe reguły kontrolne
6. Na liście sprawozdań dodano kolumnę ‚Szczegółowość’ . Wypełniana jest ona tylko dla sprawozdania Rb-28s.
7. Do sprawozdań finansowych dodano reguły kontrolne uniemożliwiające ustawienie statusu ‚Do wysłania’ gdy nie są podpisane
8. W pełnych wersjach instalacyjnych systemu usunięto możliwość instalacji serwera SQL Server 2005

Raport porównujący dane z WPF z budżetem – 2018

W końcówce lipca 2018 r. nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej wpływająca na mechanizmy porównania WPF z budżetami.
Dodatkowo pojawiła się nowa podziałka klasyfikacji – tj, grupy wg rozporządzenia.
Dokonanie stosownych zmian w raportach było możliwe dopiero po wdrożeniu zmian w systemie BeSTi@ w zakresie modułu „Uchwały”.

 • Opublikowany szablon należy wczytać do modułu „Raporty”, zgodnie z poniższą instrukcją (na przykładzie tabeli WPF):
 • Zapisujemy załącznik do tego komunikatu na pulpicie i rozpakowujemy go
 • Logujemy się do BeStii
 • Wchodzimy do modułu „Raporty” (jeśli jest niewidoczny to trzeba skontaktować się z osobą, która może nadawać dodatkowe uprawnienia użytkownikom aby dodała następujące role: użytkownik raportów, admin raportów, wszystkie raporty
 • Po zmianie uprawnień konieczne jest ponowne zalogowanie się do systemu
 • Klikamy prawym przyciskiem myszki na gałęzi „Raporty” i ze skróconego menu wybieramy „Wczytaj raport z pliku jako nowy”
 • W okienku wyboru wskazujemy znajdujący się na pulpicie plik wpf_a_budzet_20181119b_NN.rml, a następnie klikamy „Otwórz”
 • Raport powinien wczytać się poprawnie i być gotowym do użycia.

Warunkiem korzystania z tego zestawienia jest:
posiadanie Excela na stacji z której uruchamiamy ten raport w BeSTii
gdyby raport nie chciał się generować to konieczne jest odpowiednie ustawienie poziomu zabezpieczeń Excela („włącz wszystkie makra” oraz „ufaj dostępowi do modelu obiektowego VBA”) – ale to trzeba to skonsultować z Państwa informatykami.

wpf_a_budzet_20181119b_NN

Wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.079.02.48

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.079.02.48. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

1. Poprawiono błąd pojawiający się przy aktualizacji bazy danych. W przypadku jego wystąpienia należy po aktualizacji przetworzyć ponownie najnowszą paczkę z klasyfikacją budżetową.

Wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.073.03.46

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.073.03.46. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

1. Poprawiono funkcjonalność importu sprawozdań z pliku xml.

Wersje instalacyjne, uaktualnienia, pliki dla systemu Besti@

Wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.071.00.42

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.071.00.42. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

1. Formatka, wydruk oraz xslt sprawozdania Rb-NDS zostały dostosowane do wzorca z najnowszego rozporządzenia
2. Formatka, wydruk oraz xslt sprawozdania Rb-30s zostały dostosowane do wzorca z najnowszego rozporządzenia
3. Do sprawozdania Rb-NDS dodano nowe reguły kontrolne
4. Na poziomie MF w funkcjonalności dystrybucji pojedynczej jednostki z poziomu MF dodano wszystkie związki jako odbiorców wysyłanej paczki
5. Na poziomie MF dodano możliwość dystrybucji danych o wszystkich JST do wszystkich związków JST
6. W sprawozdaniu SP-1 w podatku od nieruchomości zwiększono precyzję wprowadzania stawek kwotowych do 3 miejsc po przecinku
7. Poprawiono xslt sprawozdania SP-1
8. Poprawiono xslt sprawozdania Rb-50W
9. Na formatce ‚Użytkownik’ usunięto pola ‚Imię’, ‚Nazwisko’ i ‚Płeć’. Dodano pole ‚Opis’

Wersje instalacyjne, uaktualnienia, pliki dla systemu Besti@

Wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.066.01.41

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.066.01.41. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

1. Dodano obsługę okresów podatkowych
2. Dodano obsługę sprawozdania podatkowego SP-1. Sprawozdanie to dostępne jest od 2018 roku dla gmin oraz miast na prawach powiatu
3. W RIO i MF dodano prawa dostępu do opcji ‚Kategorie’
4. W panelu administracyjnym dodano nową opcję „Historyczność’. Umożliwia ona podgląd historii zmian w zakresie praw użytkowników i ról.
5. Dodano logowanie zdarzeń operacji na podpisanych dokumentach oraz przeglądania certyfikatów ich podpisów
6. W trakcie podpisywania sprawozdania SP-1 system generuje jego wydruk do pliku PDF i zapisuje do bazy. Opcja w menu „Wyeksportuj dokument elektroniczny do pdf” umożliwia zapis tego pliku na dysk.
7. W raporcie ‚Uchwała/Zarządzenie (eWPF)’, w przypadku gdy dokument posiada sprostowania pojawia się stosowna informacja.
8. Na poziomie RIO i MF dodano raport ‚Wykaz braków sprawozdań podatkowych’
9. Na poziomie MF użytkownikowi ‚sysadmin’ umożliwiono edycję słowników systemowych
10. Usunięto dostęp do opcji „Słownik upoważnień”
11. W module „Sprawozdania” oraz „WPF” dodano prawo dostępu do podglądu certyfikatu podpisu elektronicznego
12. Dodano wydruki raportów ‚Dochody – szczegóły’, ‚Wydatki – szczegóły’ w wersji FastReport
13. Dodano wydruki ‚Dochody budżetu – układ od 2016’, ‚Wydatki budżetu – układ od 2016’, ‚przychody’ i ‚rozchody’ w wersji FastReport
14. W funkcji raportowej ‘PobierzDaneZeSprawozdan’ dodano obsługę sprawozdania SP-1 (kod sprawozdania w parametrze funkcji to ‚SP1’)
15. Dodano wydruki raportów ‚Dochody – grupowane’, ‚Wydatki – grupowane’, ‚Przychody i rozchody budżetu wg KR RIO’ w wersji FastReport
16. Dodano wydruki raportów ‚Dochody – szczegóły’, ‚Wydatki – szczegóły’ w wersji FastReport
17. Poprawiono wyliczanie wydatków majątkowych w informatorze w zakresie paragrafu 659
18. Dodano wydruki raportów ‚dochody’, ‚wydatki’ w wersji FastReport
19. Wydruk sprawozdania Rb-50W dostosowano do najnowszego rozporządzenia

Wersje instalacyjne, uaktualnienia, pliki dla systemu Besti@

Raport porównujący dane z WPF z budżetem – 2017

W końcówce lipca 2017 r. nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej wpływająca na mechanizmy porównania WPF z budżetami. Zgodnie z zapowiedziami zaktualizowane zostały dotychczasowe wersje szablonów i przekazujemy Państwu raport umożliwiający porównanie danych zawartych w tabeli WPF z uchwałami budżetowymi danego roku.

Raport wykorzystywany jest przez pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku jako narzędzie pomocnicze do weryfikacji danych. Tabela wynikowa prezentowana jest w Excelu, w układzie zgodnym z aktualnym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Udostępniając szablon mamy jednocześnie nadzieję, że usprawni on Państwu pracę nad materiałami przedkładanymi organom stanowiącym.

Opublikowane szablony należy wczytać do modułu „Raporty”, zgodnie z poniższą instrukcją (na przykładzie tabeli WPF):

 • Zapisujemy załącznik do tego komunikatu na pulpicie i rozpakowujemy go
 • Logujemy się do BeStii
 • Wchodzimy do modułu „Raporty” (jeśli jest niewidoczny to trzeba skontaktować się z osobą, która może nadawać dodatkowe uprawnienia użytkownikom aby dodała następujące role: użytkownik raportów, admin raportów, wszystkie raporty
 • Po zmianie uprawnień konieczne jest ponowne zalogowanie się do systemu
 • Klikamy prawym przyciskiem myszki na gałęzi „Raporty” i ze skróconego menu wybieramy „Wczytaj raport z pliku jako nowy”
 • W okienku wyboru wskazujemy znajdujący się na pulpicie plik wpf_a_budzet_ver_20171009a_NN.rml, a następnie klikamy „Otwórz”
 • Raport powinien wczytać się poprawnie i być gotowym do użycia.

Warunkiem korzystania z tego zestawienia jest:
posiadanie Excela na stacji z której uruchamiamy ten raport w BeSTii
gdyby raport nie chciał się generować to konieczne jest odpowiednie ustawienie poziomu zabezpieczeń Excela („włącz wszystkie makra” oraz „ufaj dostępowi do modelu obiektowego VBA”) – ale to trzeba to skonsultować z Państwa informatykami.

wpf_a_budzet_ver_20171009a_NN

Symulacje WPF

W dniu 29 września 2017 r. została udostępniona nowa aktualizacja do systemu BeSTi@ zawierająca w szczególności model „Symulacje WPF” – przeznaczone głównie dla jednostek samorządu terytorialnego.

„Symulacje WPF” staną się dostępne w module „WPF” jako osobna gałąź (obok „Projektów WPF” i „Uchwał WPF”) po odebraniu i przetworzeniu paczki komunikacyjnej w najnowszej wersji systemu oraz ponownym uruchomieniu systemu BeSTi@.

Głównym celem wdrożenia nowej funkcjonalności jest ułatwienie jednostkom samorządu terytorialnego opracowania WPF uwzględniających nie tylko:

 • zbilansowanych z prognozowanymi limitami wydatków źródeł finansowania nowego przedsięwzięcia,
 • harmonogramu spłat ewentualnego zadłużenia (kredyt, pożyczka, emocja obligacji) zaciąganego na sfinansowanie przedsięwzięcia,

ale także prognozowanych skutków finansowych dla budżetów lat przyszłych powstałych po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia obejmujących w szczególności:

 • zmiany wydatków bieżących i majątkowych wynikających np. z dodatkowych kosztów utrzymania obiektu, remontów, itp.
 • zmiany dochodów budżetowych – o ile nowe przedsięwzięcie będzie miało wpływ na tą część budżetu np. w formie spadku dochodów z tytułu podatków albo wzrostu dochodów z usług.

W wyniku wprowadzonej funkcjonalności jednostka samorządu terytorialnego uzyska możliwość precyzyjniejszego, wariantowego ustalenia wpływu przewidzianych do realizacji przedsięwzięć m.in. na równowagę budżetową oraz spełnienie relacji z art. 242-243 ustawy o finansach publicznych, z kolei zestaw kilku nowych wskaźników ekonomiczno-statystycznych oraz udostępnionych wykresów informacji z WPF ułatwi przeanalizowanie wpływu planowanych przedsięwzięć na sytuację finansową JST w perspektywie wieloletniej.

Proponowane rozwiązanie jest wynikiem współpracy Ministerstwa Finansów, Związku Miast Polskich realizującego wraz z Ministerstwem Rozwoju projekt współfinansowany ze środków EOG „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego” oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Przed rozpoczęciem pracy z „Symulacjami WPF” zaleca się zapoznanie z:

Podręcznik merytoryczny zawiera w szczególności opis koncepcji modelu oraz poniższy proponowany schemat pracy nad nową symulacją WPF:

 1. Krok 1) Wybierz podstawę do symulacji (najnowszy WPF lub ewentualnie dowolny wcześniejszy jeśli jest ustawiona odpowiednia opcja systemu)
  1. Najlepiej aby był to WPF, w którym dla każdego roku zachowane jest zbilansowanie budżetu (Dochody + Przychody) = (Wydatki + Rozchody)
 2. Krok 2) Zbierz informacje o planowanych do realizacji przedsięwzięciach, których jeszcze nie ujęto w WPF i wprowadź je do systemu w edytorze przedsięwzięć:
  1. Krok 2a) Ustal źródła finansowania nowego przedsięwzięcia w poszczególnych latach (suma kwot źródeł finansowania będzie stanowić limit wydatku w danym roku)
   1. Należy je wpisać w odpowiednie pozycje sekcji A „ŁĄCZNY LIMIT wydatków” … edytora przedsięwzięć
  2. Krok 2b) Jeśli do finansowania wydatków na przedsięwzięcie korzystasz z kredytu, pożyczki lub emitujesz obligacje rozpisz kwoty spłat rat i odsetek (uwzględnij też wyłączenia z limitu z art. 243)
   1. Należy je wpisać do odpowiednich pozycji sekcji B „Spłata zadłużenia …” edytora przedsięwzięć
  3. Krok 2c) Oszacuj skutki finansowe dla budżetów lat przyszłych związane z realizacją przedsięwzięcia (uwzględnij koszty utrzymania obiektu, koszty remontów, pamiętaj o ewentualnych dochodach jakie JST może uzyskiwać cyklicznie, jeśli w wyniku realizacji przedsięwzięcia będzie likwidowany inny np. stary obiekt – też uwzględnij skutki finansowe)
   1. Należy je wpisać do sekcji C „Skutki finansowe dla budżetów …” edytora przedsięwzięć
  4. Krok 3) Sprawdź sytuację finansową JST w oparciu o zestaw wskaźników diagnostycznych ujętych w modelu.
  5. Krok 4) Wprowadź kolejne przewidywane do realizacji przedsięwzięcie (na odpowiednią zakładkę 1.1 albo 1.3.) zgodnie z krokami 2a-2c.
   Pamiętaj, że możesz na bieżąco obserwować zmiany w/w wskaźników (na zakładce WPF), bowiem pokazują one wpływ wybranego wariantu finansowania przedsięwzięcia na sytuację JST w latach prognozy.
  6. Krok 5) Zanim przeniesiesz dane z symulacji WPF w wybranym optymalnym wariancie, uzupełnij te pozycje z tabeli Załącznika Nr 1 które tego wymagają
   1. Z uwagi na czytelność modelu, przyjęto założenie, iż niektóre pozycje będą ujmowane w nim w wielkościach łącznych – do uszczegółowienia na etapie przenoszenia symulacji do dokumentu przedkładanego organowi stanowiącemu (dotyczy to w szczególności odsetek podlegających wyłączeniu z relacji w art. 243)

Ważnym uzupełnieniem nowego narzędzia jest:

 • Możliwość przeniesienia wyników symulacji do gałęzi „Uchwały WPF” i zweryfikowanie go dodatkowo regułami kontrolnymi systemu BeSTi@ oraz raportem „Analiza WPF” dostępnym w „Podglądzie wydruku”
 • Możliwość wczytania do systemu BeSTi@ do załącznika „Wieloletnia prognoza finansowa” poprawek naniesionych w arkuszu kalkulacyjnym będącym wynikiem działania raportu „Analiza WPF” (zmiany są wczytywane z zakładki „WPF_AnalizaWsk_ProjektowanieJST”) – co pozwala m.in. na dopracowanie informacji zawartych w sekcjach 10 i 12 WPF (aktualnie nie objętych modelem) oraz wskazanie w razie konieczności odpowiednich źródeł finansowania deficytu.

Zachęcamy Państwa także do dzielenia się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, propozycjami zmian i uwagami z innymi użytkownikami systemu BeSTi@. W tym celu utworzone zostało nowe forum dyskusyjne o nazwie „BeSTi@ – Symulacje WPF” na stronie www.rio.gov.pl