Wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 5.002.01.01

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 5.002.01.01. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany w wersji 5.002.00.01:

1. Na poziomie JST paczki ze sprawozdaniami ‚B-Skon’, ‚Rb-27s’, ‚Rb-28nws’, ‚Rb-28s’, ‚Rb-30s’, ‚Rb-34s’, ‚Rb-N’, ‚Rb-NDS’, ‚Rb-PDP’, ‚Rb-ST’, ‚Rb-UN’, ‚Rb-UZ’, ‚Rb-Z’, ‚SP-1’ przesyłane są również do MF
2. Na poziomie JST paczki z dokumentami WPF przesyłane są również do MF
3. Na poziomie MF w trakcie przetwarzania paczek ze sprawozdaniami nie są przetwarzane sprawozdania, które nie powinny trafić na poziom MF
4. Na formatce dokumentu WPF w sekcji WPF dodano pola ‚Data wysłania przez JST’ i ‚Data wysłania przez RIO’
5. W MF na liście dokumentów WPF dodano kolumnę ‚Potwierdzony’. Gdy dokument WPF nie jest potwierdzony przez RIO opisany jest czerwoną czcionką
6. W MF na liście sprawozdań dodano kolumnę ‚Potwierdzone’. Gdy sprawozdanie nie jest potwierdzone przez RIO opisane jest czerwoną czcionką
7. W MF na formatce dokumentu WPF dodano znacznik ‚Potwierdzony’. Gdy dokument nie jest potwierdzony tytuły sekcji opisane są czerwoną czcionką
8. W MF na formatce sprawozdania dodano znacznik ‚Potwierdzony’. Gdy sprawozdanie nie jest potwierdzone tytuły zakładek opisane są czerwoną czcionką
9. W funkcjonalności eksportu sprawozdań i WPF do plików DBF dodano opcję ‚Uwzględniaj również dokumenty niezatwierdzone przez RIO’
10. Przy starcie aplikacji system sprawdza wersję MSSQL. Gdy jest ona niższa niż 2012 wyświetla odpowiednie ostrzeżenie
11. Dodano raport ‚Dochody budżetu – układ od 2016’ w technologii ‚Fast report’
12. Dostosowano wydruk „Wydatki budżetu – układ od 2019” do obsługi grup (z ustawy i rozporządzenia)
13. Dodano raport ‚Dochody’ w technologii ‚Fast report’
14. Na formatkach sprawozdań finansowych (B-Jed, B-Skon, B-Wyk, F-Rzs, F-Zzf) dodano kreator ‚Pobierz stan z poprzedniego roku’

Zmiany w wersji 5.002.01.01:

1. Poprawiono błąd pojawiający się przy aktualizacji bazy danych

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.086.05.50

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.086.05.50. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Poprawiono błędy pojawiające się przy imporcie sprawozdania Rb-28s gdy nie zdefiniowano w nim szczegółowości oraz gdy XML zawiera uwagi
2. Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie uruchomienia kreatora ‚Pobierz plan z planu finansowego’ w sprawozdaniu Rb-28s gdy plany finansowe nie istnieją
3. Poprawiono sortowanie pozycji w grupie raportów Rb-28S
4. Na poziomie RIO złagodzono sprawdzanie zapewniające spójność układów w obrębie tego roku dla projektów i uchwał w zakresie szczegółowości planów finansowych.

Zmiany zasad sporządzania sprawozdania Rb-28S w systemie BeSTi@ i SJO BeSTi@ (obowiązujące od sprawozdań za styczeń 2019 r.)

W związku ze zmianą zasad prowadzenia planów finansowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych i w konsekwencji zasad sporządzania sprawozdania Rb-28S – wynikających z rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r:
a) zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. 2018 poz. 1394),
b) zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2018 poz. 1395),
c) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2018 poz. 1393)
– zmieniły się zasady przygotowania i sporządzania sprawozdań jednostkowych i zbiorczych Rb-28S w systemie BeSTi@ i SJO BeSTi@.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją:

Zmiany-zasad-sporzadzania-sprawozdania-Rb28s.pdf

 

Wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.086.00.50

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.086.00.50. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Poprawiono literówki w sprawozdaniach finansowych B-Jedn, F-Zzf, F-Rzs
2. Dodano obsługę sprawozdania ‚Informacja dodatkowa F-Inf’. Na formatce tego sprawozdania istnieje możliwość wczytania pliku PDF (do 50MB) zawierającego szczegóły tego sprawozdania i później jego pobranie
3. Formatkę sprawozdania Rb-28s dostosowano do najnowszego rozporządzenia (od 2019). W nagłówku sprawozdania dodano pole wyboru szczegółowości (wg paragrafów/wg grup). Aby edycja pozycji tego sprawozdania była możliwa konieczne jest wybranie jednej z tych opcji. W pozycjach dodano kolumnę ‚Grupa’. W kolumnie tej dostępny jest słownik ‚Grupa paragrafów (z rozporządzenia)’
4. Wydruki sprawozdania Rb-28s dostosowano do najnowszego rozporządzenia (od 2019)
5. Do sprawozdania Rb-28s dodano nowe reguły kontrolne
6. Na liście sprawozdań dodano kolumnę ‚Szczegółowość’ . Wypełniana jest ona tylko dla sprawozdania Rb-28s.
7. Do sprawozdań finansowych dodano reguły kontrolne uniemożliwiające ustawienie statusu ‚Do wysłania’ gdy nie są podpisane
8. W pełnych wersjach instalacyjnych systemu usunięto możliwość instalacji serwera SQL Server 2005

Raport porównujący dane z WPF z budżetem – 2018

W końcówce lipca 2018 r. nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej wpływająca na mechanizmy porównania WPF z budżetami.
Dodatkowo pojawiła się nowa podziałka klasyfikacji – tj, grupy wg rozporządzenia.
Dokonanie stosownych zmian w raportach było możliwe dopiero po wdrożeniu zmian w systemie BeSTi@ w zakresie modułu „Uchwały”.

 • Opublikowany szablon należy wczytać do modułu „Raporty”, zgodnie z poniższą instrukcją (na przykładzie tabeli WPF):
 • Zapisujemy załącznik do tego komunikatu na pulpicie i rozpakowujemy go
 • Logujemy się do BeStii
 • Wchodzimy do modułu „Raporty” (jeśli jest niewidoczny to trzeba skontaktować się z osobą, która może nadawać dodatkowe uprawnienia użytkownikom aby dodała następujące role: użytkownik raportów, admin raportów, wszystkie raporty
 • Po zmianie uprawnień konieczne jest ponowne zalogowanie się do systemu
 • Klikamy prawym przyciskiem myszki na gałęzi „Raporty” i ze skróconego menu wybieramy „Wczytaj raport z pliku jako nowy”
 • W okienku wyboru wskazujemy znajdujący się na pulpicie plik wpf_a_budzet_20181119b_NN.rml, a następnie klikamy „Otwórz”
 • Raport powinien wczytać się poprawnie i być gotowym do użycia.

Warunkiem korzystania z tego zestawienia jest:
posiadanie Excela na stacji z której uruchamiamy ten raport w BeSTii
gdyby raport nie chciał się generować to konieczne jest odpowiednie ustawienie poziomu zabezpieczeń Excela („włącz wszystkie makra” oraz „ufaj dostępowi do modelu obiektowego VBA”) – ale to trzeba to skonsultować z Państwa informatykami.

wpf_a_budzet_20181119b_NN

Wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.079.02.48

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.079.02.48. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

1. Poprawiono błąd pojawiający się przy aktualizacji bazy danych. W przypadku jego wystąpienia należy po aktualizacji przetworzyć ponownie najnowszą paczkę z klasyfikacją budżetową.

Wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.073.03.46

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.073.03.46. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

1. Poprawiono funkcjonalność importu sprawozdań z pliku xml.

Wersje instalacyjne, uaktualnienia, pliki dla systemu Besti@

Wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.071.00.42

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.071.00.42. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

1. Formatka, wydruk oraz xslt sprawozdania Rb-NDS zostały dostosowane do wzorca z najnowszego rozporządzenia
2. Formatka, wydruk oraz xslt sprawozdania Rb-30s zostały dostosowane do wzorca z najnowszego rozporządzenia
3. Do sprawozdania Rb-NDS dodano nowe reguły kontrolne
4. Na poziomie MF w funkcjonalności dystrybucji pojedynczej jednostki z poziomu MF dodano wszystkie związki jako odbiorców wysyłanej paczki
5. Na poziomie MF dodano możliwość dystrybucji danych o wszystkich JST do wszystkich związków JST
6. W sprawozdaniu SP-1 w podatku od nieruchomości zwiększono precyzję wprowadzania stawek kwotowych do 3 miejsc po przecinku
7. Poprawiono xslt sprawozdania SP-1
8. Poprawiono xslt sprawozdania Rb-50W
9. Na formatce ‚Użytkownik’ usunięto pola ‚Imię’, ‚Nazwisko’ i ‚Płeć’. Dodano pole ‚Opis’

Wersje instalacyjne, uaktualnienia, pliki dla systemu Besti@

Wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.066.01.41

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.066.01.41. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

1. Dodano obsługę okresów podatkowych
2. Dodano obsługę sprawozdania podatkowego SP-1. Sprawozdanie to dostępne jest od 2018 roku dla gmin oraz miast na prawach powiatu
3. W RIO i MF dodano prawa dostępu do opcji ‚Kategorie’
4. W panelu administracyjnym dodano nową opcję „Historyczność’. Umożliwia ona podgląd historii zmian w zakresie praw użytkowników i ról.
5. Dodano logowanie zdarzeń operacji na podpisanych dokumentach oraz przeglądania certyfikatów ich podpisów
6. W trakcie podpisywania sprawozdania SP-1 system generuje jego wydruk do pliku PDF i zapisuje do bazy. Opcja w menu „Wyeksportuj dokument elektroniczny do pdf” umożliwia zapis tego pliku na dysk.
7. W raporcie ‚Uchwała/Zarządzenie (eWPF)’, w przypadku gdy dokument posiada sprostowania pojawia się stosowna informacja.
8. Na poziomie RIO i MF dodano raport ‚Wykaz braków sprawozdań podatkowych’
9. Na poziomie MF użytkownikowi ‚sysadmin’ umożliwiono edycję słowników systemowych
10. Usunięto dostęp do opcji „Słownik upoważnień”
11. W module „Sprawozdania” oraz „WPF” dodano prawo dostępu do podglądu certyfikatu podpisu elektronicznego
12. Dodano wydruki raportów ‚Dochody – szczegóły’, ‚Wydatki – szczegóły’ w wersji FastReport
13. Dodano wydruki ‚Dochody budżetu – układ od 2016’, ‚Wydatki budżetu – układ od 2016’, ‚przychody’ i ‚rozchody’ w wersji FastReport
14. W funkcji raportowej ‘PobierzDaneZeSprawozdan’ dodano obsługę sprawozdania SP-1 (kod sprawozdania w parametrze funkcji to ‚SP1’)
15. Dodano wydruki raportów ‚Dochody – grupowane’, ‚Wydatki – grupowane’, ‚Przychody i rozchody budżetu wg KR RIO’ w wersji FastReport
16. Dodano wydruki raportów ‚Dochody – szczegóły’, ‚Wydatki – szczegóły’ w wersji FastReport
17. Poprawiono wyliczanie wydatków majątkowych w informatorze w zakresie paragrafu 659
18. Dodano wydruki raportów ‚dochody’, ‚wydatki’ w wersji FastReport
19. Wydruk sprawozdania Rb-50W dostosowano do najnowszego rozporządzenia

Wersje instalacyjne, uaktualnienia, pliki dla systemu Besti@

Raport porównujący dane z WPF z budżetem – 2017

W końcówce lipca 2017 r. nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej wpływająca na mechanizmy porównania WPF z budżetami. Zgodnie z zapowiedziami zaktualizowane zostały dotychczasowe wersje szablonów i przekazujemy Państwu raport umożliwiający porównanie danych zawartych w tabeli WPF z uchwałami budżetowymi danego roku.

Raport wykorzystywany jest przez pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku jako narzędzie pomocnicze do weryfikacji danych. Tabela wynikowa prezentowana jest w Excelu, w układzie zgodnym z aktualnym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Udostępniając szablon mamy jednocześnie nadzieję, że usprawni on Państwu pracę nad materiałami przedkładanymi organom stanowiącym.

Opublikowane szablony należy wczytać do modułu „Raporty”, zgodnie z poniższą instrukcją (na przykładzie tabeli WPF):

 • Zapisujemy załącznik do tego komunikatu na pulpicie i rozpakowujemy go
 • Logujemy się do BeStii
 • Wchodzimy do modułu „Raporty” (jeśli jest niewidoczny to trzeba skontaktować się z osobą, która może nadawać dodatkowe uprawnienia użytkownikom aby dodała następujące role: użytkownik raportów, admin raportów, wszystkie raporty
 • Po zmianie uprawnień konieczne jest ponowne zalogowanie się do systemu
 • Klikamy prawym przyciskiem myszki na gałęzi „Raporty” i ze skróconego menu wybieramy „Wczytaj raport z pliku jako nowy”
 • W okienku wyboru wskazujemy znajdujący się na pulpicie plik wpf_a_budzet_ver_20171009a_NN.rml, a następnie klikamy „Otwórz”
 • Raport powinien wczytać się poprawnie i być gotowym do użycia.

Warunkiem korzystania z tego zestawienia jest:
posiadanie Excela na stacji z której uruchamiamy ten raport w BeSTii
gdyby raport nie chciał się generować to konieczne jest odpowiednie ustawienie poziomu zabezpieczeń Excela („włącz wszystkie makra” oraz „ufaj dostępowi do modelu obiektowego VBA”) – ale to trzeba to skonsultować z Państwa informatykami.

wpf_a_budzet_ver_20171009a_NN