Zdjęcie siedziby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Ogłoszenie konkursu na kandydatów na etatowego i dwóch pozaetatowych członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku


28-07-2017

 

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

ogłasza konkurs na kandydatów:

na 1 stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku zgłaszanego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

oraz

na 2 stanowiska pozaetatowych członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku – w tym 1 stanowisko dla kandydata zgłaszanego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka kolegium izby powinni spełniać następujące kryteria:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;
 • posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

II. Kandydaci przystępujący do konkursu na członka kolegium izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.

 III.  Oferty kandydatów powinny zawierać:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

IV. Zgłoszenia kandydatów na dwa stanowiska dokonują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały.

 V. Termin składania ofert:

 • w konkursie na kandydatów zgłaszanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia,
 • pozostali – 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie izby, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:

KONKURS NA KANDYDATA NA CZŁONKA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

pod adresem:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok

VI. Kandydat przedstawiany Prezesowi Rady Ministrów będzie zobowiązany złożyć oświadczenie lustracyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1721 z późn. zm.).

Aktualne akty prawneRegionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
ul. J.K. Branickiego 13 15-085 Białystok
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Strona Główna | Kontakt | BIP

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij