Zdjęcie siedziby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego Honda Accord


09-01-2019

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Honda – model Accord Sedan, rok produkcji 2005,
z ceną wywoławczą 17.400,00 zł.

 1. Przetarg przeprowadzony będzie przez Regionalną Izbę Obrachunkową
  w Białymstoku przy ul. Branickiego 13 w dniu 29 stycznia 2019 r. o godz.
  11.00.
 2. Samochód oglądać można w dniu 18.01.2019 r. w godz. 9.00 – 14.00.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ( 1 740,00 zł) sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych. Wadium należy wpłacić do dnia 28.01.2019 r. w kasie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku do godz. 14.00.
  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
  Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
  Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
 4. Ofertę pisemną należy złożyć wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia najpóźniej do godz. 10.30 w dniu 29.01.2019 r.
  Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kopertę należy opisać „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu Honda Accord”.
  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 5. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
  a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
  b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 4 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
  O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 6. Organizator przetargu, Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, zastrzega możliwość jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyn.
 7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dokumenty do pobrania

zalacznik_1 – wzór formularza ofertowego

wzór umowy sprzedaży pojazdu

Aktualne akty prawneRegionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
ul. J.K. Branickiego 13 15-085 Białystok
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Strona Główna | Kontakt | BIP

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij