Przejdź do treści
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

Najczęściej odwiedzane

Zdjęcie siedziby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Symulacje WPF


W dniu 29 września 2017 r. została udostępniona nowa aktualizacja do systemu BeSTi@ zawierająca w szczególności model „Symulacje WPF” – przeznaczone głównie dla jednostek samorządu terytorialnego.

„Symulacje WPF” staną się dostępne w module „WPF” jako osobna gałąź (obok „Projektów WPF” i „Uchwał WPF”) po odebraniu i przetworzeniu paczki komunikacyjnej w najnowszej wersji systemu oraz ponownym uruchomieniu systemu BeSTi@.

Głównym celem wdrożenia nowej funkcjonalności jest ułatwienie jednostkom samorządu terytorialnego opracowania WPF uwzględniających nie tylko:

 • zbilansowanych z prognozowanymi limitami wydatków źródeł finansowania nowego przedsięwzięcia,
 • harmonogramu spłat ewentualnego zadłużenia (kredyt, pożyczka, emocja obligacji) zaciąganego na sfinansowanie przedsięwzięcia,

ale także prognozowanych skutków finansowych dla budżetów lat przyszłych powstałych po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia obejmujących w szczególności:

 • zmiany wydatków bieżących i majątkowych wynikających np. z dodatkowych kosztów utrzymania obiektu, remontów, itp.
 • zmiany dochodów budżetowych – o ile nowe przedsięwzięcie będzie miało wpływ na tą część budżetu np. w formie spadku dochodów z tytułu podatków albo wzrostu dochodów z usług.

W wyniku wprowadzonej funkcjonalności jednostka samorządu terytorialnego uzyska możliwość precyzyjniejszego, wariantowego ustalenia wpływu przewidzianych do realizacji przedsięwzięć m.in. na równowagę budżetową oraz spełnienie relacji z art. 242-243 ustawy o finansach publicznych, z kolei zestaw kilku nowych wskaźników ekonomiczno-statystycznych oraz udostępnionych wykresów informacji z WPF ułatwi przeanalizowanie wpływu planowanych przedsięwzięć na sytuację finansową JST w perspektywie wieloletniej.

Proponowane rozwiązanie jest wynikiem współpracy Ministerstwa Finansów, Związku Miast Polskich realizującego wraz z Ministerstwem Rozwoju projekt współfinansowany ze środków EOG „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego” oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Przed rozpoczęciem pracy z „Symulacjami WPF” zaleca się zapoznanie z:

Podręcznik merytoryczny zawiera w szczególności opis koncepcji modelu oraz poniższy proponowany schemat pracy nad nową symulacją WPF:

 1. Krok 1) Wybierz podstawę do symulacji (najnowszy WPF lub ewentualnie dowolny wcześniejszy jeśli jest ustawiona odpowiednia opcja systemu)
  1. Najlepiej aby był to WPF, w którym dla każdego roku zachowane jest zbilansowanie budżetu (Dochody + Przychody) = (Wydatki + Rozchody)
 2. Krok 2) Zbierz informacje o planowanych do realizacji przedsięwzięciach, których jeszcze nie ujęto w WPF i wprowadź je do systemu w edytorze przedsięwzięć:
  1. Krok 2a) Ustal źródła finansowania nowego przedsięwzięcia w poszczególnych latach (suma kwot źródeł finansowania będzie stanowić limit wydatku w danym roku)
   1. Należy je wpisać w odpowiednie pozycje sekcji A „ŁĄCZNY LIMIT wydatków” … edytora przedsięwzięć
  2. Krok 2b) Jeśli do finansowania wydatków na przedsięwzięcie korzystasz z kredytu, pożyczki lub emitujesz obligacje rozpisz kwoty spłat rat i odsetek (uwzględnij też wyłączenia z limitu z art. 243)
   1. Należy je wpisać do odpowiednich pozycji sekcji B „Spłata zadłużenia …” edytora przedsięwzięć
  3. Krok 2c) Oszacuj skutki finansowe dla budżetów lat przyszłych związane z realizacją przedsięwzięcia (uwzględnij koszty utrzymania obiektu, koszty remontów, pamiętaj o ewentualnych dochodach jakie JST może uzyskiwać cyklicznie, jeśli w wyniku realizacji przedsięwzięcia będzie likwidowany inny np. stary obiekt – też uwzględnij skutki finansowe)
   1. Należy je wpisać do sekcji C „Skutki finansowe dla budżetów …” edytora przedsięwzięć
  4. Krok 3) Sprawdź sytuację finansową JST w oparciu o zestaw wskaźników diagnostycznych ujętych w modelu.
  5. Krok 4) Wprowadź kolejne przewidywane do realizacji przedsięwzięcie (na odpowiednią zakładkę 1.1 albo 1.3.) zgodnie z krokami 2a-2c.
   Pamiętaj, że możesz na bieżąco obserwować zmiany w/w wskaźników (na zakładce WPF), bowiem pokazują one wpływ wybranego wariantu finansowania przedsięwzięcia na sytuację JST w latach prognozy.
  6. Krok 5) Zanim przeniesiesz dane z symulacji WPF w wybranym optymalnym wariancie, uzupełnij te pozycje z tabeli Załącznika Nr 1 które tego wymagają
   1. Z uwagi na czytelność modelu, przyjęto założenie, iż niektóre pozycje będą ujmowane w nim w wielkościach łącznych – do uszczegółowienia na etapie przenoszenia symulacji do dokumentu przedkładanego organowi stanowiącemu (dotyczy to w szczególności odsetek podlegających wyłączeniu z relacji w art. 243)

Ważnym uzupełnieniem nowego narzędzia jest:

 • Możliwość przeniesienia wyników symulacji do gałęzi „Uchwały WPF” i zweryfikowanie go dodatkowo regułami kontrolnymi systemu BeSTi@ oraz raportem „Analiza WPF” dostępnym w „Podglądzie wydruku”
 • Możliwość wczytania do systemu BeSTi@ do załącznika „Wieloletnia prognoza finansowa” poprawek naniesionych w arkuszu kalkulacyjnym będącym wynikiem działania raportu „Analiza WPF” (zmiany są wczytywane z zakładki „WPF_AnalizaWsk_ProjektowanieJST”) – co pozwala m.in. na dopracowanie informacji zawartych w sekcjach 10 i 12 WPF (aktualnie nie objętych modelem) oraz wskazanie w razie konieczności odpowiednich źródeł finansowania deficytu.

Zachęcamy Państwa także do dzielenia się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, propozycjami zmian i uwagami z innymi użytkownikami systemu BeSTi@. W tym celu utworzone zostało nowe forum dyskusyjne o nazwie „BeSTi@ – Symulacje WPF” na stronie www.rio.gov.pl

Aktualne akty prawneRegionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
ul. J.K. Branickiego 13 15-085 Białystok
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Strona Główna | Kontakt | BIP

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij