Przejdź do treści
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

Najczęściej odwiedzane

Zdjęcie siedziby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.009.00.00


Dostępna jest  nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.009.00.00:
 
Besti@ wersja 4.009.00.00 (pełna wersja instalacyjna z serwerem SQL)

Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.009.00.00. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

 1. W oknie informacyjnym o szczegółach weryfikacji podpisu dodano informację o dacie i czasie podpisu.
 2. Zmieniono sposób weryfikacji poprawności certyfikatu na weryfikowanie według daty złożenia podpisu.
 3. Umożliwiono dodanie podpisu błędnego w dokumentach WPF oraz sprawozdaniach na potrzeby analizy błędnych certyfikatów.
 4. Uniemożliwiono wysłanie dokumentów i sprawozdań podpisanych elektronicznie błędnymi podpisami
 5. Na oknie automatycznego przetwarzania paczek (MF/RIO) dodano opcję "Okres przerwy w przetwarzaniu między kolejnymi paczkami (w min.)"
 6. Zoptymalizowano funkcjonalność automatycznego przetwarzania paczek (MF/RIO)
 7. W module ‚Analiza’ (MF/RIO) na oknie ‚Kategoria’ dodano pole ‚Data ostatniej aktualizacji’. Na oknie ‚Lista kategorii’ dodano kolumnę ‚Data ostatniej aktualizacji’
 8. W dokumentach planistycznych dodano walidację (przy próbie wysłania dokumentu) ‚Data podjęcia nie może być późniejsza niż data wysyłki’
 9. Poprawiono literówki w opisach kolumn 16.2 i 16.3 w wydruku załącznika WPF
 10. Na oknie ‚Zadanie dochodowe’ uaktywniono pole ‚Jednostka organizacyjna’
 11. Przy starcie aplikacji system sprawdza wersję bazy danych oraz wersję .NET Frameworka. Gdy są one zbyt niskie (Sql Server minimum 2008 , .Net Framework minimum 4.5) wyświetla odpowiednie ostrzeżenie o konieczności aktualizacji do dnia 30.09.2015.
 12. W eksportowanych plikach xml ze sprawozdaniami. w każdym ze sprawozdań. dodano dane opisujące okres sprawozdawczy oraz jednostkę organizacyjną sprawozdania. Przy imporcie aplikacja sprawdza spójność tych informacji z danymi o okresie i jednostce paczki sprawozdań w pliku xml. W przypadku wykrycia niespójności sprawozdanie nie jest importowane.
 13. Umożliwiono import (na poziomie JST) i eksport (na poziomie JST, RIO, MF) pliku xml dokumentu WPF wraz z podpisem elektronicznym (dotyczy dokumentów podpisanych w najnowszej wersji aplikacji)
 14. Umożliwiono import (na poziomie JST) i eksport (na poziomie JST, RIO, MF) pliku xml sprawozdań zbiorczych wraz z podpisem elektronicznym (dotyczy sprawozdań zbiorczych podpisanych w najnowszej wersji aplikacji)
 15. Zmodyfikowano format danych przesyłanych w paczkach komunikacyjnych zawierających podpisane sprawozdania lub dokumenty WPF tak aby uniknąć błędnej weryfikacji tych podpisów w RIO i MF
 16. Poprawiono przypisy na wydrukach eWPF
 17. Dodano reguły kontrolne dla sprawozdań finansowych i bilansów sprawdzające unikalność kolumny ‚Symbol’ w ich pozycjach
 18. Poprawiono widoczność pola rodzaju zadania na formatce sprawozdania rb-50d/rb-50w na poziomie RIO/MF
 19. Na poziomie RIO/MF na listach dokumentów planistycznych oraz sprawozdań dodano pozycję menu ‚Sprawdź spójność’. Uruchamia ona funkcjonalność sprawdzenia spójności danych podpisanych sprawozdań i dokumentów.
 20. Na poziomie RIO/MF dodano opcję systemową "Po przetwarzaniu paczki z podpisanymi dokumentami sprawdź spójność ich danych’. Włączenie tej opcji powoduje, że po przetworzeniu paczki ze sprawozdaniem lub dokumentem WPF nastąpi automatyczne sprawdzenie spójności. W przypadku wykrycia braku spójności paczka nie przetwarza się.
 21. Na poziomie RIO/MF na formatkach dokumentów WPF oraz sprawozdań w sekcji ‚Podpisy elektroniczne’ dodano przycisk ‚Sprawdź’. Uruchamia on funkcjonalność sprawdzenia spójności danych. W przypadku wykrycia braku spójności – gdy to możliwe- aplikacja, za zgodą użytkownika, naprawia uszkodzone dane.
 22. Poprawiono błąd braku eksportu danych z ostatniego roku, na który określono limit wydatków w załączniku przedsięwzięć w mechanizmie eksportu WPF do pliku xml
 23. Poprawiono mechanizm wyliczania sekcji 16 w załączniku WPF gdy do utworzenia dokumentu użyto kreatora
 24. Na formatce ‚Jednostka organizacyjna’ umożliwiono edycję danych w sekcji ‚Osoba kontaktowa’ w jednostkach ‚usuniętych’
 25. Na poziomie RIO zablokowano możliwość ustawienia stanu prawnego podpisu elektronicznego gdy podpisy nie są zweryfikowane
 26. Poprawiono mechanizm ustawienia statusów w sprawozdaniu po jego imporcie z pliku xml z kontekstu formatki sprawozdania.
 27. Rozwiązano problem braku identyfikacji jednostki przy imporcie sprawozdań z pliku xml
 28. Poprawiono mechanizm eksportu pliku xml ze słownikiem klasyfikacji budżetowej w zakresie informacji o finansowaniu paragrafów
 29. Zmieniono sposób zapisu podpisu i weryfikacji podpisu dokumentu na potrzeby portalu weryfikującego podpis
 30. Naprawiono błąd pojawiający się przy podpisywaniu sprawozdań z listy sprawozdań
 31. W IV kwartale tworzone są teraz metryczki sprawozdań RB-50/Rb-27zz/Rb-ZN na podstawie zdefiniowanych w III kwartale
 32. W funkcjonalności importu podpisanych sprawozdań z xml w przypadku błędu podpisu sprawozdanie importowane jest bez podpisów (z odpowiednim ostrzeżeniem)
 33. Dodano nowe lub poprawiono istniejące reguły kontrolne dla sprawdzań Rb-28s, Rb-NDS, Rb-ST
 34. Poprawiono błąd umożlwiający zatwierdzenie podpisanego sprawozdania, bez weryfikacji regułami kontrolnymi, po jego imporcie z pliku xml
 35. Wyeliminowano błąd OutOfMemoryException podczas generowania raportu excelowego przy dużej liczbie wierszy
 36. Poprawiono błąd pojawiający się przy imporcie sprawozdania Rb-Z gdy w części F wpisano uwagi do pozycji
 37. Na poziomie MF dodano możliwość importu danych kontrolnych z arkuszy programu Excel. Funkcjonalność dostępna jest w module Administracja ‘Dane kontrolne -> Import danych z arkusza Excel’ (pod listą opcji)
 38. Dodano funkcjonalność obsługi wysyłki sprawozdań Rb27ZZ, Rb-50D oraz Rb-50W do aplikacji Trezor
 39. Poprawiono błąd podczas usuwania statusu "Do wysłania". Gdy statusu nie można odznaczyć użytkownik nie jest już pytany czy chce usunąć podpisy.
 

Aktualne akty prawneRegionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
ul. J.K. Branickiego 13 15-085 Białystok
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Strona Główna | Kontakt | BIP

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij