Przejdź do treści
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

Najczęściej odwiedzane

Zdjęcie siedziby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.042.00.19


Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.042.00.19. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Pragniemy szczególnie zwrócić Państwa uwagę na gruntowną przebudowę aplikacji w zakresie WPF (w tym wydzielenie odrębnego modułu), która została opisana w dokumentacji w rozdziale numer 4 . Prosimy o dokładne zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami: dokumentacja systemu Besti@.

Zmiany:
1. Ograniczono możliwość przywracania omyłkowo usuniętych jednostek tylko do określonych typów jednostek
2. Utworzono nowy moduł aplikacji o nazwie WPF. Istniejące dokumenty WPF oraz słownik przedsięwzięć zostały przeniesionego do nowego modułu.
3. Dodano funkcjonalność umożliwiającą zarządzanie latami budżetowymi na poziomie MF
4. Na poziomie MF umożliwiono dystrybucję słownika lat budżetowych przez serwer komunikacyjny
5. W opcji „Eksport danych GUS” umożliwiono eksport danych z bilansów skonsolidowanych do plików dbf
6. Na potrzeby nowego modułu WPF dodano funkcjonalność umożliwiającą zarządzanie latami bazowymi na poziomie MF oraz ich dystrybucję przez serwer komunikacyjny
7. Na formatce „Przedsięwzięcie” ukryto pole „Limit początkowy zobowiązań (kwota)”
8. W dokumentach WPF przed podpisaniem dokumentu, gdy wybrano w nim „Podstawę prawną procedury jaką objęta jest JST” inną niż „nie dotyczy” system pyta użytkownika czy faktycznie chce wysłać dokument tak opisany.
9. Na liście dokumentów od roku 2017 w kategorii ‚Projekty WPF” dodano kreator „Projekt Zmiany WPF na podstawie zeszłorocznego WPF”. Tworzy on dokument „Projekt Zmiany WPF” na podstawie zeszłorocznego WPF. Na formatce tego dokumentu w sekcji „WPF” dodano pole ‚Dotyczy’ z informacją z jakiego dokumentu WPF powstał. W dokumencie „Projekt Zmiany WPF” w załącznikach ‘Wieloletnia prognoza finansowa’ oraz ‘Przedsięwzięcia WPF’ widoczne są kwoty ‚przed zmianą’.
10. Od roku bazowego 2017 umożliwiono tworzenie dokumentu ‘WPF’ czyli (uchwały WPF) w dowolnym momencie oraz wielokrotnie w danym roku bazowym.
11. Od roku bazowego 2017 wprowadzono funkcjonalność sprostowania oczywistej pomyłki.
12. Na poziomie RIO na formatce dokumentu WPF dodano sekcje ‚Sprostowanie oczywistej pomyłki’ z polami: nr pisma i data
13. Na poziomie JST na formatce dokumentu WPF dodano przycisk ‚Sprostuj’. Umożliwia on stworzenie nowej wersji dokumentu gdy pierwotny dokument WPF ma odpowiedni status.
14. Zaktualizowano raport eWPF(FastReport)
15. Od roku bazowego 2017 na formatce załącznika ‘Przedsięwzięcia WPF’, w tabelach przedsięwzięć, dodano kolumnę ‚Kolejność’
16. Umożliwiono usuwanie przedsięwzięć zerowych
17. Od roku bazowego 2017 na formatce załącznika ‚Przedsięwzięcia WPF’, w tabelach przedstawiających różnice, dodano kolumnę z poprzednią wartością kolumny ‚Nazwa i cel’
18. W MF i RIO w module Administracja dodano opcję „Konfiguracja statusów” zawierające listę statusów z możliwością ukrycia wybranego statusu
19. Dodano dwa nowe główne wskaźniki w dokumentach ‚Symulacji WPF’. Uwzględniono je również w raporcie ‚Symulacja WPF – wskaźniki’
20. Gdy w roku bazowym 2017 istnieje dokument „Projekt Zmiany WPF” kreator „WPF na podstawie projektu WPF” tworzy dokument „Zmiana WPF” zamiast dokumentu „WPF”. Dokument „Zmiana WPF” może być wtedy pierwszym dokumentem w roku. Tak utworzony dokument „Zmiana WPF” zawiera kwoty ‘przed zmianą’ zgodne są kwotami ‘przed zmianą’ w dokumencie „Projekt Zmiany WPF”, a kwoty ‚po zmianie’ wynikają z ewentualnej, ostatniej autopoprawki.
21. Dodano obsługę serwisu dystrybucyjnego i związku z tym:
a) Na poziomach MF, RIO w menu Narzędzia->Komunikacja ustawienia dodano zakładkę ‚Serwer dystrybucyjny’. Na zakładce tej przycisk ‚Testuj’ testuje prawidłowość podłączenia do serwisu dystrybucyjnego. Przycisk ‚Sprawdź stan’ służy do sprawdzenia czy serwis jest włączony, a przycisk ‚Odśwież’ odświeża listę aktualnych paczek dostępnych na serwerze dystrybucyjnym.
b) Na poziomie MF w ustawieniach komunikacji w sekcji ‚Serwer dystrybucyjny’ dodano przyciski „Włącz serwis” i „Wyłącz serwis”
c) Na poziomie MF w module Administracja w opcji ‘Klasyfikacja’ w menu Plik dodano opcję ‚Eksportuj na serwer dystrybucyjny’. Funkcja ta przesyła zawartość pliku xml ze słownikiem klasyfikacji budżetowej do bazy serwera dystrybucyjnego(SD). Gdy istnieje już taki słownik w SD to go nadpisuje.
d) Na poziomie MF w module Administracja w opcji ‘Reguły kontrolne’ w menu Plik dodano opcję ‚Eksportuj na serwer dystrybucyjny’. Funkcja ta przesyła zawartość pliku xml ze słownikiem klasyfikacji budżetowej do bazy serwera dystrybucyjnego(SD). Gdy istnieje już taki słownik w SD to go nadpisuje.
e) Na poziomie MF w module Administracja dodano opcję „Paczki wykonawcy”. Opcja ta otwiera okno z listą paczek na SD. Przycisk ‚Pokaż’ umożliwia podgląd zawartości paczki. Przyciski „Włącz”, „Wyłącz” umożliwiają kontrolę dostępności paczki. Opcja „Pokaż paczki słownikowe” umożliwia wyświetlenie na liście również paczek ze słownikiem reguł kontrolnych oraz ze słownikiem klasyfikacji budżetowej. Opcja „Usuń” umożliwia usunięcie paczki z SD. Przycisk ‚Przygotuj paczkę’ otwiera okno umożliwiające przygotowanie skryptu sql, który zostanie wysłany jako paczka wykonawcy. Wysłanie takiej paczki na SD domyślnie ustawia jej status na „Niedostępna”.

Wersje instalacyjne, uaktualnienia, pliki dla systemu Besti@

Aktualne akty prawneRegionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
ul. J.K. Branickiego 13 15-085 Białystok
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Strona Główna | Kontakt | BIP

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij