Przejdź do treści
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

Najczęściej odwiedzane

Zdjęcie siedziby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Wysyłka Rb-27ZZ i Rb-50 do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa – Trezor


Przekazywanie sprawozdań Rb-27ZZ i Rb-50 do dysponentów od I kwartału 2015 r. odbywa się z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ analogicznie jak jednostka samorządu terytorialnego wysyłała do tej pory sprawozdania do RIO.
 

Sporządzenie sprawozdań

 1. Sprawozdania należy sporządzić odrębnie dla każdego dysponenta (wybierając go z rozwijalnej listy „Dysponent”) – nie tworzymy żadnych „zbiorówek” z informacji dla wszystkich dysponentów
 2.  Miasta na prawach powiatu obligatoryjnie tworzą Rb-50 w podziale na część gminną i powiatową (wybierając z listy odpowiedni „Rodzaj zadania”) Rb-27ZZw miastach na prawach powiatu sporządza się BEZ podziału na część gminną i powiatową.
 3. NIE TWORZY się, a tym bardziej nie wysyła się PUSTYCH sprawozdań (tzn. nie zawierających żadnych wierszy z planem i/lub wykonaniem)
 4. Po sporządzeniu sprawozdań i zaznaczeniu statusów (do „zatwierdzone” włącznie) należy dodać podpisy elektroniczne
 5. Po dodaniu podpisów elektronicznych można dopiero zaznaczyć status „Do wysłania”, który umożliwi przygotowanie wysyłki sprawozdań zarówno do RIO jak i do systemu TREZOR
Wysyłka sprawozdań do TREZORa
 1. W ramach funkcji w BeSTii – "przygotuj do wysłania " powstaną następujące paczki:
  1. jedna do RIO – zawierająca komplet sprawozdań z danej gałęzi oznaczonych statusem „do wysłania”
  2. osobne paczki na każde zbiorcze sprawozdanie oddzielnie dla poszczególnych dysponentów (KBW, urząd wojewódzki) – paczki te zostaną przekazane do Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, przykłady opisów paczek ze sprawozdaniami kierowane do dysponentów:
   1. opis Rb-50 o dotacjach dla Krajowego Biura Wyborczego: Sprawozdanie RB50_BESTIA.REP, Rb-50D, Wersja: Korekta nr 1, Rok: 2015, I Kwartał, Jednostka: Skierniewice, D: 11, Krajowe Biuro Wyborcze
   2. opis Rb-27zz dla Wojewody: Sprawozdanie RB27ZZ_BESTIA.REP, Rb-27ZZ, Wersja: Korekta nr 2, Rok: 2015, I Kwartał, Jednostka: Skierniewice, D: 85/10, Województwo łódzkie
 2. Po kliknięciu funkcji „Przygotuj do wysłania” pojawi się okno informacyjne, w którym BeSTi@ wskaże, że przygotowano paczkę wyłącznie do wysyłki dla RIO  (to naturalna dotychczasowa funkcjonalność, wynikająca z faktu konstrukcji modułu „Komunikacja”). W tym oknie należy wybrać funkcję „Wyślij”. O fakcie przygotowania paczek dla dysponenta użytkownik zostanie poinformowany w kolejnym odrębnym okienku dialogowym.
 3. Poprawne zakończenie wysyłki sprawozdań Rb-27ZZ i Rb-50 najłatwiej rozpoznać po:
  1. Zmianie statusów sprawozdań z „Do wysłania” na „Wysłane” – jeśli w ramach wysyłki choć jedna z paczek nie zostanie przekazana to system NIE zmieni statusu „Do wysłania”
  2. Analizie informacji zawartej w sekcji „TREZOR”:
   1. Są ustawione daty w OBU polach „Data wysłania do …”
   2. Został nadany dokumentowi numer referencyjny
 
 

Sprawdzenie czy sprawozdanie zostało odebrane w RIO

 
W BeSTii można sprawdzić czy konkretne sprawozdanie doszło i czy zostało już odebrane przez RIO. 
 
Potwierdzenia odebrania sprawozdań przez regionalną izbę obrachunkową odbywa się w module „Komunikacja” w kolumnie odebrano pojawia się komunikat 1:1, w przypadku komunikatu 0:1 oznacza to, że sprawozdania nie zostały jeszcze odebrane. 
 
 

Sprawdzenie czy sprawozdanie zostało przetworzone w systemie TREZOR

 
 1. Odebranie i przetworzenie sprawozdań w systemie TREZOR możemy monitorować TYLKO funkcją „Sprawdź status” w sekcji Trezor w konkretnym sprawozdaniu.
 2. Możliwe są następujące odpowiedzi systemu TREZOR i tzw. „szyny danych” wynikające z procesu przetwarzania paczki wysłanej z systemu BeSTi@:
  1. status „Nowy”
   1. jako odpowiedź na realizację pierwszego kroku przetwarzania tj. pobranie tzw. numeru referencyjnego. Wtedy w module obsługującym WS przy TREZOR rejestrowany jest rekord (jeszcze bez danych) ze statusem „Nowy”.
  2. status „Gotowy do przetworzenia”
   1. drugi krok – przesłanie na kolejkę MQ dokumentu z danymi i opatrzonego przekazanym numerem referencyjnym. Dokument jest przekazywany do TREZORA, dane są rejestrowane w odpowiednim rekordzie, dokument czeka na przetworzenie.
  3. status „Wykonane bez błędu”
   1. jako wynik poprawnego przetworzenia dokumentu i udostępnienia danych dysponentowi
  4. w przypadku, kiedy podczas przetwarzania wystąpią błędy dokument otrzymuje status:
   1. „Zakończony z błędem” (dla błędu większej wagi)
   2. „Zakończony z ostrzeżeniem” (dla błędu mniejszej wagi) Należy jednak pamiętać, że te dokumenty „dotarły”, lecz zostały stwierdzone błędy.
 3. W przypadku gdy dysponent nie otrzymał sprawozdania (i przekazał tą informację do JST np. telefonicznie) – to warto jest posługiwać się numerem referencyjnym – gdyż jedyną drogą wyjaśnienia tego co dzieje się ze sprawozdaniem leży już po stronie HELPDESKU TREZOR’a któremu może pomóc właśnie ów numer pod którym zarejestrowano paczkę XML z BeSTii.
 

Aktualne akty prawneRegionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
ul. J.K. Branickiego 13 15-085 Białystok
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Strona Główna | Kontakt | BIP

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij