Przejdź do treści
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

Najczęściej odwiedzane

Zdjęcie siedziby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Wysyłka sprawozdań miesięcznych Rb-27S i Rb-28S za styczeń 2014


Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż z dniem 24 stycznia 2014 r. weszło wżycie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 poz.119). Rozporządzenie to wprowadza m.in. obowiązek sporządzania i przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego za pośrednictwem regionalnej izby obrachunkowej do Ministerstwa Finansów sprawozdań:

1) rocznych za 2013 r. – w terminie do 20 lutego,

2) miesięcznych (Rb-27S i Rb-28S) za miesiąc styczeń 2014 r. – w terminie do 22 lutego.

Ministerstwo Finansów zwraca również uwagę na § 12 ust. 1 oraz § 14 ust. 1 i 2, które wprowadzają dla sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50 i Rb-ST sporządzanych za okresy począwszy od stycznia 2014 r. obowiązek opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r, poz. 262), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu i przekazywania w formie dokumentu elektronicznego.

Na podstawie § 25 ust. 2 załącznika nr 39 do w/w rozporządzenia Ministerstwo Finansów jako aplikację do przekazywania sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego z jednostki samorządu terytorialnego do regionalnej izby obrachunkowej wskazuje Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (oprogramowanie BeSTi@, LGBM System).

W związku z powyższym sprawozdania miesięczne Rb-27S i Rb-28S za styczeń 2014 r. należy sporządzić i podpisać elektronicznie w informatycznym systemie sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

W razie braku możliwości wysyłki sprawozdań miesięcznych sporządzonych za miesiąc styczeń 2014 r. modułem „Komunikacja" systemu BeSTi@, Ministerstwo Finansów wskazuje -wyłącznie dla tego okresu sprawozdawczego – jako awaryjną drogę przekazania sprawozdań do regionalnej izby obrachunkowej następującą procedurę:

1) sprawozdania Rb-27S i Rb-28S należy zapisać do oddzielnych plików XML poprzez
wykorzystanie funkcji „Eksport do pliku XML" dostępnej w menu „Plik".
Eksport pojedynczego sprawozdania możliwy jest z poziomu formatki edycyjnej otwartego sprawozdania,

2) wyeksportowane pliki XML – niezależnie od podpisów elektronicznych złożonych w
systemie BeSTi@ – należy dodatkowo podpisać bezpiecznymi podpisami
elektronicznymi (kwalifikowanymi) skarbnika oraz przewodniczącego zarządu a
następnie wraz z plikami .xades zawierającymi złożone podpisy przesłać do właściwej
regionalnej izby obrachunkowej pocztą elektroniczną.

Podpisy elektroniczne, o których mowa wyżej należy złożyć z wykorzystaniem oprogramowania dostarczonego przez wystawcę bezpiecznego podpisu elektronicznego stosując format podpisu – XadES oraz typ podpisu – odłączony.

Sprawozdania proszę wysyłać na adres:

sprawozdania@bialystok.rio.gov.pl

 

Aktualne akty prawneRegionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
ul. J.K. Branickiego 13 15-085 Białystok
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Strona Główna | Kontakt | BIP

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij